12. Immateriële vaste activa

Jaarrekening

(in duizenden €)

Technologie in uitvoering

Software & databases

Merken, licenties, octrooien & know-how

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

5.561

7.318

1.512

14.392

Toevoegingen

 

317

15

332

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(508)

(4)

(512)

Omrekeningsverschillen

 

58

58

Op 31 december 2016

5.561

7.185

1.523

14.269

Toevoegingen

1.500

623

2

2.125

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(100)

 

(100)

Omrekeningsverschillen

 

(212)

 

(212)

Op 31 december 2017

7.061

7.496

1.525

16.082

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

5.561

5.777

1.501

12.841

Kosten voor het jaar

 

856

4

860

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(509)

(5)

(514)

Omrekeningsverschillen

 

57

 

57

Op 31 december 2016

5.561

6.182

1.501

13.246

Kosten voor het jaar

 

644

8

652

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(99)

 

(99)

Omrekeningsverschillen

 

(212)

 

(212)

Op 31 december 2017

5.561

6.514

1.509

13.587

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

 

1.003

22

1.023

Op 31 december 2017

1.500

982

16

2.495

De immateriële vaste activa stegen met €1,5 miljoen van €1,0 miljoen op 31 december 2016 tot €2,5 miljoen op 31 december 2017. De afschrijvingskosten van €0,7 miljoen werden volledig gecompenseerd door investeringen van €2,1 miljoen.

Op 31 december 2017 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.