15. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

Jaarrekening

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2017 en 2016:

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

64.001

54.188

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

11.782

10.154

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

75.783

64.342

De totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling stegen met €11,4 miljoen ten opzichte van 31 december 2016. Deze stijging wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2017 voor €21,5 miljoen (€10,3 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €11,2 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), verminderd met de ontvangen betalingen met betrekking tot de Franse R&D steunmaatregelen voor een totaal bedrag van €7,9 miljoen en de Belgische R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €2,0 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige verwachte terugbetalingen als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden aan netto actuele waarde weergegeven en worden daarom verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2017.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2017

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2019

2020

2021

2022

2023–2027

Totaal

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

8.622

9.340

10.025

27.986

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

8.622

9.340

10.025

27.986

 

 

 

 

 

 

 

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

2.520

3.398

4.009

4.863

21.562

36.353

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

2.520

3.398

4.009

4.863

21.224

36.015

 

 

 

 

 

 

 

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

11.141

12.738

14.034

4.863

21.562

64.339

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

11.141

12.738

14.034

4.863

21.224

64.001