24. Over te dragen opbrengsten

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

(1)

over te dragen opbrengst van €39 miljoen opgenomen bij ondertekening van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen, zoals vereist door IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

187.449

249.937

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib(1)

26.532

35.376

Servier samenwerkingsovereenkomst voor artrose

5.362

Andere over te dragen opbrengst

549

299

Totale over te dragen opbrengst (lange en korte termijn)

219.892

285.612

De over te dragen opbrengsten (korte en lange termijn) bedroegen €219,9 miljoen op 31 december 2017, en daalden met €65,7 miljoen ten opzichte van €285,6 miljoen per 31 december 2016. De over te dragen opbrensten per 31 december 2017 bevatten €214,0 miljoen gerelateerd aan filgotinib (€93,5 miljoen in de rubriek lange termijn over te dragen opbrengsten), €5,4 miljoen over te dragen opbrengsten met betrekking tot de licentievergoeding van Servier (€3,8 miljoen in de rubriek lange termijn over te dragen opbrengsten) en €0,5 miljoen over te dragen subsidieopbrengsten.

Enerzijds hadden we per 31 december 2015 een over te dragen opbrengst van €39 miljoen door het erkennen van een over te dragen opbrengst bij ondertekening van het akkoord met Gilead inzake de kapitaalverhoging (zie toelichting 8). Anderzijds ontvingen we in januari 2016 een upfront betaling van Gilead van $300 miljoen (of €276 miljoen). De globale samenwerking met Gilead voorziet in onze continue betrokkenheid daar we bepaalde R&D activiteiten in de ontwikkelingsfase van het filgotinib programma zullen uitvoeren. Daarom meende het management dat beide elementen van deze over te dragen opbrengsten erkend moesten worden op basis van de kosten opgelopen voor dit project, volgens de percentage of completion methode. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 werd €71,3 miljoen (2016: €29,2 miljoen) aan over te dragen opbrengsten in omzet erkend, waarvan €8,8 miljoen gerelateerd was aan de over te dragen opbrengst van de share subscription agreement en €62,5 miljoen gerelateerd was aan de upfront betaling.

In het derde kwartaal van het jaar eindigend op 31 december 2017 betaalde Servier een licentievergoeding van €6,0 miljoen in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst inzake artrose, waarvan in 2017 €0,6 miljoen als opbrengst werd erkend. Deze over te dragen opbrengst zal op lineaire basis over de volgende ontwikkelingsfase erkend worden, zijnde de geschatte periode van onze betrokkenheid.