23. Totaal handels- en overige schulden

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Handels- en overige schulden

47.122

31.209

Overige kortlopende schulden

60

Overige lange termijn schulden

1.597

2.469

Toe te rekenen kosten

1.159

619

Totaal handels- en overige schulden

49.878

34.357

De totale handels- en overige schulden bedroegen €49,9 miljoen per 31 december 2017, en namen toe met €15,5 miljoen in vergelijking met de €34,4 miljoen gerapporteerd per 31 december 2016.

De handels- en overige schulden bedroegen €47,1 miljoen per 31 december 2017 en stegen met €15,9 miljoen ten opzichte van de €31,2 miljoen per 31 december 2016. Deze toename is voornamelijk het gevolg van gestegen handelsschulden per 31 december 2017, veroorzaakt door de intensivering van onze investeringen in onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s.