16. Geldmiddelen in pand gegeven

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.158

1.098

Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven

6.570

Totaal geldmiddelen in pand gegeven

1.158

7.668

De in pand gegeven geldmiddelen op 31 december 2016 bedroegen €7,7 miljoen, en namen af tot €1,2 miljoen op 31 december 2017. Deze afname werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de volledige vrijgave van de geblokkeerde rekening voor een bedrag van €6,6 miljoen, welke een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014 bevatte, en dit na finaal akkoord met Charles River in het eerste kwartaal van 2017. Deze afname van de rekening in pand gegeven geldmiddelen werd licht gecompenseerd werd door een kleine toename in de langlopende geldmiddelen in pand gegeven van €0,1 miljoen. Dit behelst een verhoging van de bankgarantie voor de huur van bijkomende kantoren voor de Belgische vestiging.

De in pand gegeven geldmiddelen bestonden per 31 december 2017 uit €0,45 miljoen en €0,7 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland.