Strategie

De Galapagos groep

Ons doel is om first-in-class geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van de ontdekking van nieuwe targets. Met humane primaire cellen ontdekken we welke eiwitten (‘targets’) een sleutelrol spelen in het ontstaan van ziekten. Vervolgens richten we ons op de ontwikkeling van kleine moleculen die deze targets remmen, het evenwicht herstellen en daardoor het beloop van een ziekte positief beïnvloeden. Met deze benadering bestrijden we de ziekte zelf in plaats van alleen de symptomen. Ons streven is om een blijvende, positieve maatschappelijke bijdrage te leveren door baanbrekende therapieën te ontdekken voor ziekten waarbij sprake is van een grote onvervulde medisch nood.

Het is onze ambitie om uit te groeien tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.

Sleutelelementen van onze strategie zijn onder meer:

 • Snelle progressie van de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in reumatoïde artritis (reuma), de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (CU) en andere ontstekingsziekten met onze samenwerkingspartner Gilead
  Op grond van de resultaten van onze Fase 2 studies denken wij dat filgotinib een veelbelovend kandidaatmedicijn is voor de behandeling van reuma, de ziekte van Crohn, CU en mogelijk ook andere ontstekingsziekten. Onze samenwerkingspartner Gilead is in 2016 Fase 3 programma’s voor RA, ziekte van Crohn en CU gestart. Verder zijn in 2017 meerdere klinische Fase 2 programma’s gestart naar andere ontstekingsziekten. Wij zijn in 2017 gestart met klinische Fase 2 programma’s naar artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew. We hebben een optie uitgeoefend om filgotinib samen met Gilead te commercialiseren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Luxemburg. Dit stelt ons in staat om een commerciële organisatie op te zetten en voortgang te boeken in onze ambitie om uit te groeien tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf.
 • Een franchise voor IPF opbouwen
  We hebben verslag gedaan van positieve resultaten met FLORA, de Fase 2a studie ter evaluatie van GLPG1690, dat aangrijpt op ATX bij IPF-patiënten. We hebben nog twee andere kandidaatprogramma’s met specifieke, tegen IPF gerichte werkingsmechanismen: we verwachten in 2018 een Fase 2a studie te starten met GLPG1205 bij IPF-patiënten en met GLPG3499 aan Fase 1-onderzoek te beginnen. We bezitten de wereldwijde rechten voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG1690, GLPG1205 en GLPG3499. We zijn voornemens succesvolle kandidaatproducten uit onze IPF-franchise te gaan commercialiseren.
 • De ontwikkeling van een CF-franchise van orale drievoudige combinatietherapieën met onze samenwerkingspartner AbbVie
  Om effectieve medicijnen te vinden voor CF-patiënten met Klasse II en andere mutaties van het CFTR-gen, willen we een drievoudige combinatietherapie ontwikkelen bestaande uit één potentiator- en twee correctormoleculen. Door middel van succesvolle studies (SAPHIRA, ALBATROSS, FLAMINGO) met onze potentiator- en C1-correctormoleculen, hebben wij onze in-vitro testen en doseermodellering gevalideerd voor de ontwikkeling van een drievoudige combinatietherapie. We hebben voor bepaalde componenten en bepaalde combinaties van componenten de Fase 1 studies in 2017 afgerond. Wij willen daarom in 2018 een evaluatie starten van een drievoudige combinatietherapie  met eenmaal daagse orale toediening van deze drievoudige combinatie bij CF-patiënten. In 2018 worden ook nog andere studies met nieuwe CF-moleculen en drievoudige combinaties gepland. We hebben een exclusieve samenwerkingsovereenkomst met AbbVie om deze nieuwe CF-modulators gezamenlijk te ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren.
 • Vooruitgang boeken met GLPG1972 in klinische studies met artrosepatiënten in de Verenigde Staten
  In 2016 kondigden we een first-in-human Fase 1 studie aan van GLPG1972, dat aangrijpt op ADAMTS-5 voor de behandeling van artrose. Aangetoond is dat het kandidaatproduct goed werd verdragen en binnen twee weken zorgde voor afnames tot 60% van ARGS neo-epitoop bij gezonde vrijwilligers. Begin 2018 hebben we bekendgemaakt dat GLPG1972 binnen vier weken zorgde voor een vergelijkbare dosisafhankelijke afname van ARGS neo-epitoop bij artrosepatiënten. In 2018 willen we een mondiaal Fase 2 programma starten met GLPG1972 samen met Servier, onze samenwerkingspartner die ervoor heeft gekozen een optie uit te oefenen om het molecuul in licentie te nemen voor verdere ontwikkeling in studies met artrosepatiënten buiten de Verenigde Staten. Wij houden alle ontwikkelings- en commercialisatierechten op dit molecuul in de Verenigde Staten, waar we ook leiding zullen geven aan alle ontwikkelingsactiviteiten betreffende GLPG1972.
 • Met onze samenwerkingspartner MorphoSys vooruitgang boeken met MOR106 in klinische studies met patiënten met eczeem
  We hebben verslag gedaan van de succesvolle afronding van het onderdeel met gezonde vrijwilligers van een first-in-human Fase 1a studie en bekendgemaakt dat 83% van de eczeem-patiënten die in Fase 1b met de hoogste dosis MOR106 zijn behandeld EASI-50 hebben bereikt, waarbij het effect aanhield tot maanden na het einde van de behandeling. MOR106 grijpt aan op IL‑17C, een nieuw, door ons ontdekt target. MorphoSys en wij delen op gelijke voet in de kosten en potentiële opbrengsten. We verwachten in 2018 een Fase 2 studie met MOR106 in eczeem te kunnen starten.
 • De waarde van ons target discovery platform maximaliseren en benutten door een volledig geïntegreerde biotechnologieonderneming te worden
  Ons platform heeft tal van kandidaatmedicijnen met nieuwe experimentele werkingsmechanismen opgeleverd op meerdere therapeutische gebieden. Onze meest gevorderde preklinische programma’s zijn GLPG2534, GLPG3121, GLPG3312 en GLPG3667 voor ontstekingsziekten. Voor deze middelen willen we in 2018 Fase 1 studies starten. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van preklinische kandidaatproducten voor de ziekte van Bechterew, artritis psoriatica, inflammatoire darmziekten, eczeem, lupus, IPF, systemische sclerose, niet-alcoholische steatohepatitis, diabetes type 2 en hepatitis B. Ons streven is om elke twee jaar een Fase 3 studie te starten, en elk jaar drie Proof-of-Concept studies uit te voeren, en te komen met drie preklinische kandidaatmedicijnen en acht nieuwe gevalideerde targets. We willen veelbelovende programma’s selecteren voor interne ontwikkeling en commercialisatie en Galapagos uitbouwen tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf.
Jaarlijkse ambitie R&D

Jaarlijkse ambitie R&D (graphic)

Werven van nieuwe collega’s

Het werven van talent op weg naar commercialisatie

2017 was een omslagpunt voor Galapagos: de versnelde groei van onze pijplijn en de evolutie van het bedrijf op weg naar commercialisatie resulteerde in een grote vraag naar toptalent. We hebben lokaal en buiten de grenzen gezocht naar mensen met de goede kwalificaties, specifieke kennis en expertise. Tegen het einde van 2017 hadden we meer dan 100 nieuwe talenten geworven, waarvan tweederde is begonnen in een nieuw gecreëerde baan. De meeste nieuwe medewerkers zijn begonnen in onze Drug Development-afdelingen zoals Clinical Operations, Biometrics, Medical Science, Clinical Pharmacology en Project Management. De werving van deze nieuwe medewerkers is bedoeld om ons in staat te stellen om onze nieuwe medicijnen verder te brengen in ontwikkeling, met het ultieme doel om ze zo snel mogelijk bij patiënten te brengen.

Terwijl we groeien, willen we ervoor waken dat de manier waarop we vandaag de dag werken gelijk blijft: met mensen die deelnemen aan een werkomgeving waar ze hun vaardigheden en kennis kunnen ontwikkelen, waar ze op voet van gelijkheid en met respect worden behandeld, waar waarde wordt gehecht aan hun mening en waar diversiteit wordt gewaardeerd. Mensen met eigen ideeën die in staat zijn om te innoveren, zijn ons belangrijkste kapitaal. We zijn ons ervan bewust dat oudere medewerkers een essentiële aanwinst zijn en daarom wensen we, voor zover mogelijk, goed gebruik te maken van hun vaardigheden en ervaring.

De Development-afdeling van Galapagos zal snel blijven groeien, en vanaf 2018 komt daar ons commerciële team bij. Hiernaast blijven we investeren in de afdelingen Drug Discovery en Shared Services. De uitbreiding is voorzien voor alle sites en omvat de opening van satellietkantoren in Basel en Boston. We zijn op zoek naar ongeveer 125 additionele collega’s in, onder meer, Clinical Development, Clinical Operations, Regulatory, Biometrics, Drug Discovery, Marketing, Information Systems en Finance om het realiseren van onze doelen mogelijk te maken.