19. Aandelenkapitaal

Jaarrekening

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans, bestaat uit het volgende:

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Op 1 januari

223.928

185.399

Kapitaalverhoging

25.323

38.798

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.837)

(269)

Aandelenkapitaal op 31 december

233.414

223.928

 

 

 

Aandelenkapitaal

275.510

250.187

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(42.096)

(26.259)

Aandelenkapitaal op 31 december

233.414

223.928

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Presentatie van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2016 tot 31 december 2017 is als volgt:

Datum

Kapitaal-
verhoging nieuwe aandelen (in duizenden €)

Kapitaal-
verhoging warrants (in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden aandelen)

Totaal aantal aandelen na transactie (in duizenden aandelen)

Totaal aandelenkapitaal (in duizenden €)

1 januari 2016

 

 

 

39.076

211.389

19 januari 2016

36.575

 

6.761

 

 

1 april 2016

 

668

132

 

 

19 mei 2016

 

762

141

 

 

19 september 2016

 

326

60

 

 

28 november 2016

 

467

86

 

 

31 december 2016

 

 

 

46.256

250.187

 

 

 

 

 

 

1 januari 2017

 

 

 

46.256

250.187

6 april 2017

 

1.337

247

 

 

21 april 2017

23.331

 

4.313

 

 

20 juni 2017

 

281

52

 

 

21 september 2017

 

152

28

 

 

23 november 2017

 

222

41

 

 

31 december 2017

 

 

 

50.937

275.510

Op 31 december 2017 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €275.510 duizend, vertegenwoordigd door 50.936.778 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2017 en 2016:

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants (in € / warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in € / aandeel)

Op 1 januari 2017

46.256.078

223.928

649.135

873.063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 april 2017: uitoefening van warrants

247.070

1.337

2.697

4.034

16,33

84,60

 

 

 

 

 

 

 

21 april 2017: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

4.312.500

23.331

340.593

363.924

 

81,34

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.790)

 

(15.790)

 

 

Kosten met betrekking tot het aanbod nog niet betaald op 31 december 2017

 

(47)

 

(47)

 

 

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

4.312.500

7.494

340.593

348.087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2017: uitoefening van warrants

52.030

281

350

632

12,14

70,66

 

 

 

 

 

 

 

21 september 2017: uitoefening van warrants

28.100

152

116

268

9,55

84,62

 

 

 

 

 

 

 

23 november 2017: uitoefening van warrants

41.000

222

132

354

8,63

77,53

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

50.936.778

233.414

993.025

1.226.439

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants (in € / warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in € / aandeel)

Op 1 januari 2016

39.076.342

185.399

357.402

542.801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 januari 2016: intekening op aandelen door Gilead

 

 

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

6.760.701

36.575

355.546

392.121

 

48,26

Afboeking van financieel actief mbt de share subscription agreement

 

 

(65.850)

(65.850)

 

 

Kosten mbt de kapitaalverhoging (volledig betaald)

 

(269)

 

(269)

 

 

Totale kapitaalverhoging door Gilead

6.760.701

36.306

289.696

326.002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 april 2016: uitoefening van warrants

131.695

668

741

1.409

10,70

36,64

 

 

 

 

 

 

 

19 mei 2016: uitoefening van warrants

140.770

762

715

1.476

10,49

45,41

 

 

 

 

 

 

 

19 september 2016: uitoefening van warrants

60.320

326

277

603

10,00

58,62

 

 

 

 

 

 

 

28 november 2016: uitoefening van warrants

86.250

467

305

772

8,94

55,73

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

46.256.078

223.928

649.135

873.063

 

 

Overige informatie

 

Gewone aandelen

Totaal

Boekhoudkundige fractiewaarde van de aandelen (€)

5,41

5,41

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, zijnde 18 mei 2017, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. De raad van bestuur is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Het toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2017 bedroeg €82.561,8 duizend. Per 31 december 2017 was €3.911,4 duizend van het toegestaan kapitaal gebruikt, zodat een bedrag van €78.650,3 duizend beschikbaar bleef onder het toegestaan kapitaal.