Gebeurtenissen na balansdatum

De Galapagos groep

Op 20 maart 2018 werden 298.184 warrants uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €13,16 per warrant), waarvan 15.000 warrants werden uitgeoefend door onze CEO, 115.000 warrants door andere leden van ons directiecomité, en 13.800 warrants door andere leden van onze raad van bestuur. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €3,9 miljoen en de uitgifte van 298.184 nieuwe aandelen. De slotkoers van het ons aandeel op 20 maart 2018 was €83,72.