4. Segmentinformatie

Jaarrekening

Er waren twee segmenten in 2017 en 2016, R&D en fee-for-service activiteiten.

Segmentinformatie voor het jaar 2017

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten van €16.278 duizend bestaan uit (a) €16.536 duizend kosten voor warrantplannen, (b) €258 duizend minder kosten door de IAS19R Personeelsbeloningen, reclassificatie van actuariële verliezen op de lange termijn verplichtingen inzake de toegezegde-pensioenregeling, van de resultatenrekening naar de rekening overige reserves. De hierboven opgelijste items worden in onze managementrapportering aan het management niet als segmentresultaten voorgesteld, en worden daarom in onze segmentrapportering opgenomen in de lijn ‘niet toewijsbare kosten’.

(2)

Informatie over financiële resultaten en belastingen worden in onze management rapportering aan het management niet als segment resultaten voorgesteld, daarom wordt hun totaal bedrag in onze segmentinformatie op groepsniveau weergegeven.

Externe omzet

118.262

8.825

 

127.087

Interne omzet

 

5.104

(5.104)

Overige opbrengsten

28.815

15

 

28.830

Bedrijfsopbrengsten

147.077

13.945

(5.104)

155.918

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(73.610)

86

 

(73.524)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(16.278)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(89.802)

Financiële (kosten)/opbrengsten(2)

 

 

 

(25.705)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(115.507)

Belastingen(2)

 

 

 

(198)

Nettoverlies

 

 

 

(115.704)

Segmentinformatie voor het jaar 2016

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment elimination

Group

(1)

Niet toewijsbare kosten van €10.841 duizend bestaan uit (a) €11.034 duizend kosten voor warrantplannen, (b) €193 duizend minder kosten door de IAS19R Personeelsbeloningen, reclassificatie van actuariële verliezen op de lange termijn verplichtingen inzake de toegezegde-pensioenregeling, van de resultatenrekening naar de rekening overige reserves. De hierboven opgelijste items worden in onze managementrapportering aan het management niet als segmentresultaten voorgesteld, en worden daarom in onze segmentrapportering opgenomen in de lijn ‘niet toewijsbare kosten’.

(2)

Informatie over financiële resultaten en belastingen worden in onze management rapportering aan het management niet als segment resultaten voorgesteld, daarom wordt hun totaal bedrag in onze segmentinformatie op groepsniveau weergegeven.

Externe omzet

121.616

7.903

 

129.519

Interne omzet

 

4.379

(4.379)

 

Overige opbrengsten

21.922

171

 

22.093

Bedrijfsopbrengsten

143.538

12.453

(4.379)

151.612

 

 

 

 

 

Segment resultaat

1.138

(1.787)

 

(649)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(10.841)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(11.491)

Financiële (kosten)/opbrengsten(2)

 

 

 

65.737

Resultaat voor belastingen

 

 

 

54.246

Belastingen(2)

 

 

 

(235)

Nettowinst

 

 

 

54.012

Segmentactiva en -verplichtingen worden niet op regelmatige basis aan het management voorgelegd en worden daarom ook niet toegelicht in onze segmentinformatie.

Geografische informatie

In 2017 waren onze activiteiten voornamelijk gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland.

In 2017 vertegenwoordigden onze 10 belangrijkste klanten 97% van de omzet. Het klantenbestand in 2017 en 2016 bestond uit 7 van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Noord-Amerika

82.050

88.628

Europa

45.037

40.884

Azië Stille Oceaan

6

Totale omzet

127.087

129.519

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december

 

2017

2016

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

Gilead

 

 

 

 

Noord-Amerika

80.687

63%

87.813

68%

AbbVie

 

 

 

 

Europa

34.049

27%

32.596

25%

Totale omzet van grootste klanten

114.736

90%

120.409

93%

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van onze onderneming:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Galapagos NV (België)

118.244

121.703

Galapagos SASU (Frankrijk)

18

84

Fidelta d.o.o. (Kroatië)

8.825

7.732

Totale omzet

127.087

129.519

In 2017 bezaten wij €89 miljoen vaste activa (€76 miljoen in 2016) als volgt verdeeld:

  • België: €47 miljoen (€37 miljoen in 2016)
  • Frankrijk: €34 miljoen (€31 miljoen in 2016)
  • Kroatië: €4 miljoen (€4 miljoen in 2016)
  • Nederland: €4 miljoen (€4 miljoen in 2016)

De toename van de vaste activa werd voornamelijk verklaard door de stijging van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (zie toelichting 15).