18. Geldmiddelen en kasequivalenten

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Geld bij banken

288.052

357.630

Termijndeposito’s

713.446

515.632

Money market fondsen

149.711

99.977

Contanten in kas

3

2

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

1.151.211

973.241

Wij rapporteerden een kaspositie van €1.151,2 miljoen per 31 december 2017 ten opzichte van €973,2 miljoen per 31 december 2016. In het jaar eindigend op 31 december 2017 werd €147,0 miljoen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten en €0,5 miljoen bij investeringsactiviteiten. In het jaar eindigend op 31 december 2017 bedroeg de netto kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten €353,4 miljoen; deze bestond voornamelijk uit een verhoging van kapitaal en uitgiftepremies als gevolg een openbaar aanbod in de Verenigde Staten van Galapagos aandelen voor een bedrag van €348,1 miljoen, netto na uitgiftekosten. Tevens werd in 2017 €5,3 miljoen opgehaald door de uitoefening van warrants. Tenslotte werden onze geldmiddelen en kasequivalenten negatief beïnvloed door wisselkoersverliezen op onze kaspositie in vreemde munt voor €27,8 miljoen.

Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €713,4 miljoen aan termijndeposito’s, allen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 1 maand na kennisgeving. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit spaar- en zichtrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €149,7 miljoen; deze belegging beantwoordde zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.

Per 31 december 2017 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $241,3 miljoen aangehouden in U.S. dollar. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/U.S. dollar; onze functionele valuta is namelijk EUR. We verwachten deze kaspositie in U.S. dollar te gebruiken ter betaling van toekomstige schulden in U.S. dollar, hoofdzakelijk als gevolg aan onze globale samenwerkingsovereenkomsten met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.