9. Overige financiële opbrengsten/kosten

Jaarrekening

De volgende tabel geeft een overzicht van de overige financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intresten op deposito’s

3.045

1.614

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

99

Wisselkoerswinsten

1.797

8.150

Overige financiële opbrengsten

34

87

Totaal overige financiële opbrengsten

4.877

9.950

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(936)

(47)

Wisselkoersverliezen

(29.176)

(1.453)

Overige financiële kosten

(469)

(191)

Totaal overige financiële kosten

(30.582)

(1.692)

 

 

 

Totaal overige netto financiële kosten (–) / opbrengsten

(25.705)

8.257

Overige financiële kosten stegen sterk met €28,9 miljoen, van €1,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €30,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Deze toename was voornamelijk het gevolg van een wisselkoersverlies van €27,8 miljoen op deposito’s aangehouden in U.S. dollar. Onze geldmiddelen en kasequivalenten omvatten kastegoeden aangehouden in U.S. dollar, die aanleiding kunnen geven tot een wisselkoerswinst of –verlies in onze financiële resultaten ten gevolge van de fluctuatie van de EUR/U.S. dollar wisselkoers; onze functionele valuta is namelijk EUR.

De intrestkosten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s en op financiële lease.

Overige financiële opbrengsten daalden met €5,1 miljoen, of 51%, van €10,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €4,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De intrestopbrengsten waren gerelateerd aan intresten op termijndeposito’s.

Netto wisselkoersverliezen bedroegen €27,4 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2017, in vergelijking met een netto wisselkoerswinst van €6,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2016.