Ons eczeem programma

R&D

Atopische dermatitis, het ernstigste en meest voorkomende type eczeem, is een chronisch terugkerende inflammatoire huidziekte die ernstige jeuk, droge huid en uitslag veroorzaakt, hoofdzakelijk op het gezicht, de binnenkant van ellebogen en knieën en op handen en voeten. Krabben aan de aangedane huid leidt tot een vicieuze cirkel van roodheid, zwelling, kloven en schilfering van de huid en een verhoogd risico op bacteriële infecties. Lichenificatie, verdikking van de huid, is een kenmerkend verschijnsel dat optreedt bij oudere kinderen en volwassenen. De Amerikaanse National Eczema Association schat dat meer dan 30 miljoen Amerikanen aan eczeem lijden, 25% van de kinderen en 2-3% van de volwassenen. Bij 60% van de eczeem-patiënten wordt de diagnose in het eerste levensjaar gesteld en bij 90% van de patiënten openbaart de ziekte zich vóór de leeftijd van vijf jaar. Symptomen verdwijnen doorgaans tijdens de jeugd, alhoewel 10-30% van de patiënten levenslang met eczeem te maken heeft. Bij een kleiner percentage ontstaan de eerste symptomen op volwassen leeftijd.

Generieke geneesmiddelen vormen de erkende behandelingsstandaard en omvatten de immunomodulatoren cyclosporine en mycofenolaatmofetil, alsmede plaatselijk toegediende geneesmiddelen. Er zijn ziektemodificerende biologicals en kleine moleculen in ontwikkeling, waarbij voor dupilimab (IL-4Rα) het meest recent goedkeuring is afgegeven.

MOR106 is een humaan monoklonaal antilichaam bedoeld om selectief aan te grijpen op IL‑17C in het kader van wereldwijd uitgevoerde klinische ontwikkeltrajecten. IL‑17C is een door ons ontdekt target dat aantoonbaar verschilt van andere leden van de IL‑17-cytokinefamilie en een belangrijke en pro-inflammatoire rol speelt bij bepaalde huidaandoeningen. MOR106 is een krachtige remmer van de binding van IL-17C aan de receptor en remt daarmee de biologische activiteit van IL‑17C.

MOR106 is voortgekomen uit een samenwerking tussen ons en MorphoSys, waarbij beide ondernemingen hun kerntechnologieën en expertise bijdragen en de kosten en baten gelijk verdelen.

We hebben MOR106 geëvalueerd in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde Fase 1 studie. MOR106 vertoonde in deze lopende studie gunstige veiligheids- en FK-resultaten bij toediening aan gezonde vrijwilligers. In het tweede deel van de studie met MOR106 bij eczeem-patiënten waren alle waargenomen bijwerkingen licht tot matig van ernst en van voorbijgaande aard en gaven ze geen aanleiding voor klinisch relevante veiligheidssignalen. Er zijn geen ernstige ongewenste voorvallen en geen infusiegerelateerde reacties geregistreerd. Hoewel de studie geen statistisch onderscheidend vermogen had om verschillen in werkzaamheid tussen behandelingsgroepen aan te tonen, is in week 4 op het hoogste dosisniveau van MOR106 geregistreerd dat bij 83% van de patiënten (5 op de 6) sprake was van een verbetering van ten minste 50% van de verschijnselen en symptomen van atopische dermatitis, gemeten aan de hand van de Eczema Area and Severity Index (EASI-50). Er was sprake van snel intredende activiteit, binnen enkele weken, en deze hield na de laatste toediening meer dan twee maanden aan. Onder de patiënten die placebo kregen was in week 4 bij 17% (1 op de 6) sprake van een EASI‑50-verbetering.

Zoals gepresenteerd op AAD 2018 laat MOR106, na het stoppen van de behandeling, een wekenlang verlengd effect zien in de samengevoegde gemiddelde EASI scores in vergelijking tot placebo:

MOR106 F1b
EASI, % verandering t.o.v. baseline, gebundelde data, mediaan

MOR106 Ph1b (line chart)

Wij en MorphoSys treffen de voorbereidingen van een Fase 2 studie met MOR106. We verwachten deze studie in de eerste helft van 2018 te starten.