21. Omrekeningsverschillen

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Op 1 januari

(1.090)

(467)

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit omrekening buitenlandse activiteiten

(664)

(623)

Omrekeningsverschillen op 31 december

(1.754)

(1.090)

De omrekeningsverschillen stegen van een negatief saldo van €1,1 miljoen per eind december 2016 naar een negatief saldo van €1,8 miljoen per eind december 2017. Dit werd voornamelijk vooroorzaakt door de wijziging van de wisselkoersen van het Britse pond en de U.S. dollar.