17. Handelsvorderingen en overige vorderingen en andere vlottende activa

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Handelsvorderingen

22.133

6.629

Vooruitbetalingen

543

21

Overige vorderingen

5.289

3.078

Handels- en overige vorderingen

27.966

9.728

Verworven opbrengsten

2.584

3.617

Over te dragen kosten

3.825

3.621

Overige vlottende activa

6.409

7.239

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

34.375

16.966

De handels- en overige vorderingen stegen met €18,3 miljoen tot €28,0 miljoen per einde december 2017 ten opzichte €9,7 miljoen per 31 december 2016. Deze stijging werd voornamelijk verklaard door het boeken voor jaareinde 2017 van twee vorderingen inzake succesbetalingen in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met AbbVie voor CF, en dit voor $20 miljoen (€17,0 miljoen): enerzijds $10 miljoen (€8,6 miljoen) voor de start van de Fase 1 studie met GLPG3221 en anderzijds $10 miljoen (€8,4 miljoen) voor de start van de Fase 1 studie met GLPG2851.

De boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde. Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2017 hadden we geen voorziening voor dubieuze debiteuren.