Marktrisico’s gerelateerd aan het Galapagos aandeel

Risicofactoren

We hebben volgende belangrijke marktrisico’s geïdentificeerd:

 • Mogelijke volatiliteit van de aandelenkoers
  De marktprijs van de aandelen kan worden beïnvloed door een aantal factoren die buiten de invloed van het management vallen, zoals de economische situatie in de wereld, bedrijfsontwikkelingen bij concurrenten, fusies en overnames in de sector; het is moeilijk om dit risico te beperken.
 • Economisch risico door gebrek aan vertrouwen
  Algemeen publiek vertrouwen in onze toekomstige economische omstandigheden of in ons functioneren of dat van onze leveranciers of klanten, kan van invloed zijn op de mogelijkheden of bereidheid van anderen om met ons zaken te doen.
 • Verwatering door kapitaalverhogingen
  Bijkomend kapitaal ophalen kan voor onze bestaande aandeelhouders tot verwatering leiden. Het uitvoeren van een kapitaalverhoging met opheffing van de voorkeurrechten van onze bestaande aandeelhouders, leidt voor deze aandeelhouders tot verwatering.
 • Verwatering door uitoefening van warrantplannen
  Het uitoefenen van bestaande warrants kan ervoor zorgen dat het aantal uitstaande aandelen van Galapagos significant toeneemt.
 • Onmogelijkheid om dividend uit te keren
  Wij hebben een beperkte operationele geschiedenis, en winstgevendheid in de toekomst kan niet worden gegarandeerd. Galapagos NV heeft aanzienlijke overgedragen verliezen en zal dus in de nabije toekomst niet in staat zijn om dividenden uit te keren. Dit kan beleggers ervan weerhouden om in Galapagos-aandelen te investeren.
 • Reputatieschade
  Door de hele organisatie heen worden op alle niveaus hoge ethische normen gehanteerd. Wetten en richtlijnen worden nageleefd. Onze leveranciers dienen contractuele bepalingen met betrekking tot anti-omkoping en anticorruptie na te leven. Daarnaast worden externe adviseurs geacht onze Gedragscode (Code of Business Conduct and Ethics) en U.S. Foreign Corrupt Practices Act Policy na te leven.
 • Bepalingen in de Belgische wetgeving
  Er zijn verschillende bepalingen in het Belgische vennootschapsrecht en bepaalde andere Belgische wettelijke bepalingen, zoals de verplichting tot openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en mededingingsrechtelijke regels met betrekking tot fusies en overnames, die op ons van toepassing kunnen zijn en die een vijandig overnamebod, fusie, wijziging in het bestuur of andere wijziging inzake zeggenschap moeilijker kunnen maken. Deze bepalingen kunnen potentiële, eventueel door derden overwogen overnamepogingen ontmoedigen en daarmee de aandeelhouders de mogelijkheid ontzeggen om hun aandelen te verkopen met een premie (die doorgaans wordt aangeboden in het kader van een overnamebod).