Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Jaarrekening

Geconsolideerde resultatenrekening

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2017

2016

Toelichting

Omzet

127.087

129.519

5

Overige opbrengsten

28.830

22.093

5

Totale bedrijfsopbrengsten

155.918

151.612

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(218.502)

(139.573)

6

Algemene en administratieve kosten

(24.415)

(21.744)

6

Verkoop en marketing kosten

(2.803)

(1.785)

6

Totale bedrijfskosten

(245.720)

(163.103)

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(89.802)

(11.491)

 

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

57.479

8

Overige financiële opbrengsten

4.877

9.950

9

Overige financiële kosten

(30.582)

(1.692)

9

 

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

(115.507)

54.246

 

 

 

 

 

Belastingen

(198)

(235)

10

 

 

 

 

Nettowinst / nettoverlies (–)

(115.704)

54.012

11

Nettowinst / nettoverlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(115.704)

54.012

 

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

(2,34)

1,18

11

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

(2,34)

1,14

11

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Gewoon (in duizenden aandelen)

49.479

45.696

11

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen)

49.479

47.308

 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2017

2016

Toelichting

Nettowinst / nettoverlies (–)

(115.704)

54.012

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(40)

(583)

28

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(220)

(399)

14

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(664)

(623)

21

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(924)

(1.605)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(116.629)

52.406