26. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jaarrekening

Contractuele verplichtingen

Wij hebben een huurovereenkomst aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. Wij hebben ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers en samenwerkingspartners.

Op 31 december 2017 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

26.346

4.150

7.820

6.010

8.366

Aankoopverplichtingen

65.246

53.010

11.233

1.002

Totaal contractuele verplichtingen

91.592

57.160

19.053

7.012

8.366

Op 31 december 2016 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

27.263

4.114

6.494

5.504

11.151

Aankoopverplichtingen

27.579

27.084

495

Totaal contractuele verplichtingen

54.842

31.198

6.989

5.504

11.151

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. Dit is beschreven in het Corporate Governance hoofdstuk van dit verslag onder “ Overeenkomsten met belangrijke Galapagos NV aandeelhouders". De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €129,0 miljoen per 31 december 2017 (€199,0 miljoen per 31 december 2016); hiervan werd in de tabellen hierboven per 31 december 2017 €10,1 miljoen en per 31 december 2016 €2,0 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.