31. Geconsolideerde vennootschappen per 31 december 2017

Jaarrekening

Naam van de dochteronderneming

Land

% Stemrecht Galapagos NV (rechtstreeks of onrechtstreeks via dochter­ondernemingen)

Wijziging in % stemrecht t.o.v. vorige periode (2017 vs 2016)

BioFocus DPI AG in vereffening

Zwitserland

100%

 

Discovery Partners International GmbH

Duitsland

0%

(100%)

Fidelta d.o.o.

Kroatië

100%

 

Galapagos Biotech Ltd. (voorheen Inpharmatica Ltd.)

Verenigd Koninkrijk

100%

 

Galapagos BV

Nederland

100%

 

Galapagos GmbH

Zwitserland

100%

100%

Galapagos NV

België

Moederbedrijf

 

Galapagos SASU

Frankrijk

100%

 

Galapagos, Inc. (voorheen BioFocus, Inc.)

Verenigde Staten

100%

 

Xenometrix, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

Onze Duitse dochtervennootschap, Discovery Partners International GmbH, werd ontbonden in 2017. In het vierde kwartaal van 2017 hebben we een nieuwe juridische entiteit, Galapagos GmbH, opgericht in Basel, Zwitserland.

Er zijn geen significante beperkingen op het vermogen van de groep om toegang te hebben tot of het gebruik van activa of te voldoen aan de verplichtingen van één van de dochterondernemingen van de groep.