11. Winst/verlies (-) per aandeel

Jaarrekening

Gewone winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend door de nettowinst/nettoverlies (–), toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande warrants, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs.

Winst / verlies per aandeel:

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

2017

2016

Nettowinst / verlies (–) toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

(115.704)

54.012

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst / verlies (–) per aandeel

49.479

45.696

 

 

 

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (€)

(2,34)

1,18

 

 

 

Nettowinst / verlies (–) toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

(115.704)

54.012

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

49.479

45.696

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

1.612

 

 

 

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (€)

(2,34)

1,14

Omdat wij een nettoverlies rapporteerden in 2017, is het effect van de uitstaande warrants (toelichting 29) niet- verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2017.

Gewone winst per aandeel van €1,18 en verwaterde winst per aandeel van €1,14 in 2016 komen voort uit een nettowinst in 2016 die in grote mate afhankelijk was van de non-cash opbrengst uit de reële waarde aanpassing van de share subscription agreement met Gilead ten belope van €57,5 miljoen.