7. Personeelskosten

Jaarrekening

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden op 31 december 2017 en 2016:

 

2017

2016

Aantal personeelsleden op 31 december

600

508

Totaal

600

508

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende de jaren 2017 en 2016 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2017

2016

Executive management

5

4

Onderzoek en ontwikkeling

461

385

Corporate en ondersteunend personeel

90

79

Totaal

556

468

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Salarissen

(46.677)

(34.857)

Sociale lasten

(9.081)

(7.328)

Pensioenkosten

(2.175)

(1.728)

Overige personeelskosten

(16.465)

(9.617)

Totaal personeelskosten

(74.398)

(53.530)

De overige personeelskosten hadden voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warrants van €11,8 miljoen (2016: €6,6 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warrants, zie toelichting 29.