33. Bezoldiging van de commissaris

Jaarrekening

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de groep bedroeg €310 duizend in 2017 (2016: €475,0 duizend). De erelonen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissaris, in het bijzonder andere controleopdrachten die voornamelijk betrekking hadden tot de uitvoering van de audit of nazicht van de jaarrekening van de groep, bedroeg €90,8 duizend in 2017 (2016: €186,0 duizend), waarvan €13,0 duizend wettelijke opdrachten omvatte (2016: €6,2 duizend). De erelonen van personen die met de commissaris verbonden zijn, voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep, bedroeg €40,0 duizend in 2017 (2016: €40,0 duizend). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, in het bijzonder erelonen in het kader van IT diensten, bedroegen €40,5 duizend in 2017 (2016: nihil). Het auditcomité en de raad van bestuur zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden voorafgaandelijk volledig door het auditcomité goedgekeurd, overeenkomstig artikel 133 §6 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.