Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Galapagos groep

Onze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verwerkt in het kerndoel van ons bedrijf en onze visie, namelijk het vinden van nieuwe manieren om de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven voor patiënten en hun families te verbeteren door het ontwikkelen van medicijnen die op een nieuwe manier werken. Wij geloven dat we de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat onze acties niet alleen ten goede komen aan onze belangrijkste stakeholders (patiënten, aandeelhouders en werknemers), maar ook aan de samenleving als geheel. Bij Galapagos is maatschappelijk verantwoord ondernemen een aandachtspunt bij alles wat we doen.

Onze kernactiviteit is het ontdekken van baanbrekende therapieën voor ziekten met grote onvervulde medische behoeften. Dagelijks willen we een blijvende bijdrage leveren aan de samenleving met onze inspanningen op het gebied van ontdekking en klinische ontwikkeling. Met filgotinib, GLPG1690 en MOR106 hebben we de eerste klinische voorbeelden laten zien van hoe onze aanpak om nieuwe werkingsmechanismen te vinden, mogelijk een verschil kan maken voor patiënten in veel ziektegebieden. We hebben een substantiële pijplijn van kandidaatmedicijnen met nieuwe werkingsmechanismen voor ontstekingsziekten en fibrose, die we verder willen ontwikkelen om te kunnen bepalen welke impact ze kunnen hebben op patiënten. We zijn van plan om impactvolle medicijnen zelf naar patiënten te brengen.

In onze bedrijfsactiviteiten streven wij ernaar om te voldoen aan alle relevante wetten, normen en richtlijnen. We beschouwen ook het welzijn van onze medewerkers als een prioriteit en we willen onze impact op het milieu minimaliseren. We hebben hoge ethische normen en streven ernaar zaken te doen met bedrijven en binnen landen die onze ethiek delen en de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten respecteren. We willen de bescherming van mensenrechten ondersteunen en respecteren door middel van een beleid dat gericht is op verantwoordelijk leveranciersbeheer, ethische procedures en gezondheids- en veiligheidsprocedures.

De onderstaande tabel geeft de verwijzingen naar de delen van ons jaarverslag waarin de niet-financiële informatie, zoals vereist door artikel 96, §4 en artikel 119, §2 van het Wetboek van vennootschappen, wordt vermeld. We hebben de ambitie om in de toekomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen te rapporteren overeenkomstig richtlijnen zoals de Global Reporting Initiative "GRI" Sustainability Reporting Standards en de European Federation of Financial Analysts Societies Guidelines for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation.