Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Jaarrekening

(in duizenden €)

Aandelen-
kapitaal

Uitgifte-
premies

Omrekenings-
verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2016

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

Nettowinst

 

 

 

 

54.012

54.012

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(623)

(982)

 

(1.605)

Totaalresultaat

 

 

(623)

(982)

54.012

52.406

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

11.034

11.034

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.575

289.696

 

 

 

326.271

Kosten van kapitaalverhogingen

(269)

 

 

 

 

(269)

Uitoefening warrants

2.223

2.037

 

 

 

4.261

Op 31 december 2016

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701

Nettoverlies

 

 

 

 

(115.704)

(115.704)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(664)

(260)

 

(924)

Totaalresultaat

 

 

(664)

(260)

(115.704)

(116.629)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

16.536

16.536

Uitgifte van nieuwe aandelen

23.331

340.593

 

 

 

363.924

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.837)

 

 

 

 

(15.837)

Uitoefening warrants

1.992

3.296

 

 

 

5.288

Op 31 december 2017

233.414

993.025

(1.754)

(1.260)

(211.441)

1.011.983