13. Materiële vaste activa

Jaarrekening

(in duizenden €)

Terreinen en gebouwen-
verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

4.049

26.588

2.695

1.174

34.506

Toevoegingen

296

3.325

210

627

4.458

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.315)

(105)

 

(1.420)

Overdrachten

67

1.064

167

(1.299)

(1)

Omrekeningsverschillen

 

70

6

4

81

Op 31 december 2016

4.412

29.733

2.973

505

37.624

Toevoegingen

324

3.178

246

1.564

5.312

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(844)

(17)

 

(861)

Overdrachten

 

881

 

(881)

Omrekeningsverschillen

 

112

7

1

120

Op 31 december 2017

4.736

33.060

3.209

1.189

42.195

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

1.753

16.718

2.130

122

20.724

Afschrijvingen

272

2.752

243

55

3.322

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.315)

(100)

 

(1.415)

Overdrachten

 

67

(93)

26

Omrekeningsverschillen

 

29

5

 

34

Op 31 december 2016

2.025

18.252

2.184

203

22.663

Afschrijvingen

316

3.027

234

55

3.633

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(838)

(17)

 

(855)

Omrekeningsverschillen

1

53

7

 

61

Op 31 december 2017

2.342

20.495

2.407

258

25.502

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

2.387

11.481

789

302

14.961

Op 31 december 2017

2.394

12.565

802

930

16.692

De materiële vaste activa stegen van €15,0 miljoen op 31 december 2016 tot €16,7 miljoen op 31 december 2017. Deze toename was voornamelijk het gevolg van nieuwe investeringen voor €5,3 miljoen, deels gecompenseerd door afschrijvingen van €3,6 miljoen.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.