Galapagos’ corporate governance beleid

Corporate governance

Wij gebruiken de Belgische Corporate Governance Code 2009 (beschikbaar op www.corporategovernancecommittee.be) als referentiecode. De raad van bestuur van Galapagos NV heeft een Corporate Governance Charter goedgekeurd. Dit Corporate Governance Charter (dat beschikbaar is op onze website, www.glpg.com) is een aanvulling op de wetgeving, op de statuten van Galapagos NV, en op de corporate governance bepalingen zoals vervat in het Wetboek van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2009.

De raad van bestuur neemt zich voor om steeds de principes van de Belgische Corporate Governance Code 2009 na te leven. Desalniettemin is de raad van bestuur van mening dat het gerechtvaardigd kan zijn om bepaalde bepalingen van de Corporate Governance Code niet na te leven, gelet op onze activiteiten, onze omvang en de specifieke omstandigheden waarin we werkzaam zijn. In dergelijke gevallen, die uitdrukkelijk vermeld worden in deze corporate governance verklaring, zal de raad van bestuur het principe “pas toe of leg uit” naleven. Zie ook de rubrieken “Kapitaalverhogingen en uitgiftes van aandelen door Galapagos NV in 2017” en “Remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders van Galapagos NV” hieronder.

Naast de informatie die hieronder is opgenomen, verwijzen wij eveneens naar de rubriek “Risicobeheer” en de rubriek “Risicofactoren” van dit verslag voor een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van onze interne controle- en risicobeheersystemen. De rubrieken “Risicobeheer” en “Risicofactoren” zijn door middel van deze verwijzing geïncorporeerd in deze corporate governance verklaring.