6. Bedrijfskosten

Jaarrekening

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−) of opbrengsten:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2017 en 2016 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Personeelskosten

(59.950)

(42.315)

Onderaanneming

(123.054)

(65.649)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(22.277)

(20.414)

Andere operationele kosten

(13.221)

(11.196)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(218.502)

(139.573)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €78,9 miljoen, of 57%, tot €218,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 ten opzichte van €139,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Dit weerspiegelt onze toegenomen inspanningen om vooruitgang te boeken in onze gepartnerde en eigen onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s . Deze stijging werd voornamelijk werd veroorzaakt door:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling van €17,6 miljoen, of 42%, van €42,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €59,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Dit werd verklaard door een stijging in het aantal medewerkers, hogere warrantkosten en een grotere schuld voor korte en lange termijn management bonus, voornamelijk als gevolg van de koersstijging van het Galapagos aandeel in vergelijking met de Next Biotech Index op Euronext
  • De kosten voor onderaanneming stegen aanzienlijk met €57,4 miljoen, of 87%, van €65,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €123,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, voornamelijk door toegenomen uitgaven in onze reuma en IBD programma’s met filgotinib en in ons CF programma
  • Intensiever gebruik van de laboverbruiksgoederen was de belangrijkste reden voor de toename van de verbruiksgoederen, labokosten en huisvestingskosten. Deze stegen met €1,9 miljoen, of 9%, van €20,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €22,3 miljoen voor het boekjaar eindigend 31 december 2017
  • Overige bedrijfskosten zijn gestegen met €2,0 miljoen, ofwel 18%, van €11,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €13,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016, opgesplitst volgens aard van financiering:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma's

(122.663)

(71.980)

Zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling

(95.839)

(67.593)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(218.502)

(139.573)

We volgen al onze kosten van onderzoek en ontwikkeling op aan de hand van gedetailleerde budgetten en alloceren ze aan individuele projecten. Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Filgotinib programma (gepartnerd)

(53.212)

(22.376)

CF programma (gepartnerd)

(46.192)

(31.203)

IPF programma met GLPG1690 (eigen)

(16.190)

(7.129)

OA programma met GLPG1972 (gepartnerd)

(7.317)

(6.538)

AtD programma met MorphoSys (gepartnerd)

(8.404)

(3.491)

Overige

(87.187)

(68.836)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(218.502)

(139.573)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s stegen met €50,7 miljoen, of 70%, van €72,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €122,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, voornamelijk door hogere kosten van onderzoek en ontwikkeling in ons reuma en IBD programma met filgotinib (gepartnerd met Gilead), en hogere kosten van onderzoek en ontwikkeling in ons CF programma met AbbVie. Onze zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €28,2 miljoen of 42%, van €67,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 naar €95,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, voornamelijk door intensievere onderzoeksactiviteiten in onze eigen programma’s inzake ontstekingsziekten en fibrose, alsook door hogere uitgaven in ons eigen IPF programma GLPG1690.

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(17.756)

(15.160)

Andere operationele kosten

(6.659)

(6.584)

Totaal algemene en administratieve kosten

(24.415)

(21.744)

De algemene en administratieve kosten bedroegen €21,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en stegen met €2,7 miljoen, of 12% tot €24,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan hogere personeelskosten; die stegen met €2,3 miljoen, ofwel 23%, van €10,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €12,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Verschillende elementen speelden hier een rol, zoals het hoger aantal personeelsleden, de gestegen kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (onze warrantplannen) en de hogere schuld voor korte en lange termijn management bonus, voornamelijk als gevolg van de stijging van de koers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index op Euronext.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 2016:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Personeelskosten

(2.156)

(1.167)

Andere operationele kosten

(646)

(618)

Totaal verkoop en marketing kosten

(2.803)

(1.785)

Verkoop en marketingkosten stegen met €1,0 miljoen, ofwel 57%, van €1,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 tot €2,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De personeelskosten stegen voornamelijk in de tweede jaarhelft van 2017, toen we begonnen zijn met de uitbouw van onze commerciële organisatie voor de co-promotie van filgotinib met Gilead in de co-promotie gebieden. Daarbij stegen in het boekjaar eindigend op 31 december 2017 de kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (onze warrantplannen) en van korte en lange termijn management bonus, voornamelijk als gevolg van de stijging van de koers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index op Euronext.