Filgotinib: een selectieve JAK1-remmer met een mogelijk best-in-class medicijnprofiel

R&D

Wij denken dat filgotinib een veelbelovend kandidaatmedicijn is voor de behandeling van reuma, de ziekte van Crohn, en mogelijk ook andere ontstekingsziekten. We hebben met Gilead een exclusieve samenwerkingsovereenkomst om filgotinib voor meerdere ziekten te ontwikkelen en te commercialiseren. Volgens de voorwaarden van deze overeenkomst is Gilead primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het verkrijgen van de officiële goedkeuring voor het in licentie gegeven product. We staan Gilead bij in bepaalde ontwikkelingsactiviteiten. Gilead is in 2016 Fase 3 programma’s gestart voor reuma en de ziekte van Crohn, en een Fase 2b/3 programma in CU en wij zijn samen met Gilead in 2017 meerdere Fase 2 studies met filgotinib gestart voor nieuwe indicaties:

Opbouwen van de filgotinib franchise

Opbouwen van de filgotinib franchise (graphic)

De markten voor ontstekingsgeneesmiddelen zijn van aanzienlijke omvang en groeien. Onze inschatting is dat deze markten tot 2027 kunnen groeien tot een omvang van ~ $65 miljard, onder invloed van nieuwe geneesmiddelen die beantwoorden aan de huidige onvervulde behoeften aan orale monotherapieën die snel effect hebben en een betere, langer aanhoudende werkzaamheid. Reuma blijft in deze prognoses de grootste markt met circa $30 miljard, en de overige hoofdmarkten groeien eveneens aanzienlijk:

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027 (× $ 1 miljard)

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027 (× $ 1 miljard) (pie chart)

Op basis van de gegevens uit Fase 2-onderzoek die tot dusver bekend zijn over filgotinib bij reuma en de ziekte van Crohn denken wij dat filgotinib het potentieel heeft om de behandelingsnormen voor reuma en inflammatoire darmziekten aanzienlijk te verbeteren. Vergeleken met biologicals wordt filgotinib oraal toegediend, heeft het een snel intredende en constante activiteit en heeft het potentieel om als monotherapie te dienen. ACR-scores met filgotinib in Fase 2 studies met reumapatiënten zijn veelbelovend en CDAI-remissie- en SES-CD50-scores zijn eveneens veelbelovend met filgotinib in een Fase 2 studie met Crohn-patiënten die geen TNF-therapie hadden ondergaan. Filgotinib heeft een hoge selectiviteit voor JAK1, hetgeen tot dusver zorgt voor een gunstige verdraagbaarheid met onder meer lage infectiepercentages.