22. Uitgestelde belastingen

Jaarrekening

 

31 december

(in duizenden €)

2017

2016

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen

 

 

Vorderingen

1.978

1.957

Verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

164.079

128.377

 

 

 

Uitgestelde belastingen in de resultatenrekening

20

231

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

414

421

Uitgestelde belastingen n.a.v. een wijziging in het belastingstarief

(181)

 

Uitgestelde belastingen m.b.t. het gebruik van voorheen opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(213)

(190)

De investeringsaftrek ten belope van €1 miljoen (2016: €1 miljoen) kan aanleiding geven tot een uitgestelde belastingvordering. De investeringsaftrek is niet beperkt in de tijd. De gecumuleerde notionele intrestaftrek die werd opgebouwd in het verleden (2016: €2,6 miljoen) is niet meer overdraagbaar naar 2018. De notionele intrestaftrek van het jaar zelf kan ook niet meer overgedragen worden.

Geconsolideerde niet-opgenomen fiscaal overdraagbare verliezen bedroegen op 31 december 2017 €567 miljoen (2016: €385 miljoen); €15,1 miljoen had betrekking op niet erkende fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2018 en 2030.

De statutaire fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige statutaire fiscale winsten en bedroegen €338,6 miljoen per 31 december 2017. Deze statutaire fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige statutaire fiscale winsten, met uitzondering van een bedrag van €16,8 miljoen in Zwitserland, Kroatië, de Verenigde Staten en Nederland, met vervaldata tussen 2018 en 2030. Op 31 december 2017 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €262,1 miljoen. Daarbij geniet Galapagos NV (België) ook van het nieuwe Belgische innovatie inkomsten aftrek regime, wat aanleiding gaf tot de rapportering, per 31 december 2017, van een bijkomende overgedragen innovatie inkomsten aftrek van €87,2 miljoen, die ook kan afgezet worden tegenover toekomstige statutaire fiscale winsten. Men dient evenwel op te merken dat de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting ingevoerd vanaf aanslagjaar 2019 een de facto minimum belastbare basis heeft geïntroduceerd, waarbij de bestaande fiscale aftrekken toegewezen worden aan 2 zogenaamde ‘korven’: een eerste korf van aftrekken die zonder beperking kunnen worden toegepast en een tweede korf met aftrekken die onderhevig zijn aan beperkingen. We verwijzen naar toelichting 3 voor meer informatie.

Wij hebben een geschiedenis van verliezen. Los van de impact van mogelijke upfront betalingen of succesbetalingen voortkomend uit samenwerkingen, voorzien wij fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien wij blijven investeren in klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg werd er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2017, met uitzondering van twee dochterondernemingen die op een cost plus basis werken en van onze fee-for-service divisie waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden erkend voor €2,0 miljoen (2016: €2,0 miljoen).