34. Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening

Op 20 maart 2018 werden 298.184 warrants uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €13,16 per warrant). Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €3.924,2 duizend en de uitgifte van 298.184 nieuwe aandelen. De slotkoers van ons aandeel op 20 maart 2018 was €83,72.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de raad van bestuur en vrijgegeven voor verspreiding op 20 maart 2018. Zij werd namens de raad van bestuur ondertekend door:

(getekend)

Onno van de Stolpe
Gedelegeerd bestuurder en CEO

20 maart 2018