Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Gedragscode

Sinds 2021 hebben we een Gedragscode opgesteld om ervoor te zorgen dat de leden van onze Raad van Bestuur, ons Directiecomité en onze werknemers ethische en wettelijke beslissingen nemen wanneer zij voor Galapagos handelen en hun dagdagelijkse werkzaamheden uitvoeren. We verwachten van onze leden van de Raad van Bestuur, leden van het Directiecomité en werknemers dat ze handelen met integriteit, ethiek en respect voor mensenrechten. We verwachten dat ze zich afwenden van belangenconflicten, corruptie en fraude. Te dien einde geven we trainingen over deze Gedragscode aan onze werknemers, inclusief aan de werknemers van onze dochtervennootschappen. Tot op heden heeft 97,1% van onze werknemers de training voltooid sinds de invoering van onze Gedragscode.

Onze Gedragscode is beschikbaar op onze website (www.glpg.com).

Begin 2023 hebben wij onze Gedragscode op bepaalde punten bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze blijft weergeven wie wij als organisatie zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) een expliciete toepasselijkheid van onze Gedragscode op onze leveranciers en zakenpartners, en (b) een overzicht van enkele werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn verricht op het vlak van ESG.

Er werd één schending van onze Gedragscode gerapporteerd aan het Auditcomité in 2022.