Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Ratio hoogste en laagste vergoeding

De verhouding tussen de hoogste en laagste remuneratie bij Galapagos gedurende het boekjaar 2023 is: 29:1.

De verhouding is berekend op basis van het laagste FTE salaris per 31 december 2023, exclusief stagiairs en internships. De remuneratie die hierbij in aanmerking is genomen, omvat het jaarlijkse basissalaris, de jaarlijkse bonus in cash en (indien van toepassing) de uitzonderlijke bonus; de jaarlijkse bonus in cash wordt opgenomen in het jaar waarin de prestaties worden verleend en niet in het jaar waarin deze wordt uitbetaald. Door de timing van het eindejaarsproces voor 2023, waren de werkelijke jaarlijkse bonuscijfers voor werknemers onder het niveau van het Directiecomité op de datum van dit verslag nog niet afgerond. Daarom werden de streefcijfers voor deze werknemers gebruikt, vermenigvuldigd met de toepasselijke goedgekeurde organisatorische bonusscores, die naar best vermogen van Galapagos een schatting van de werkelijke bonusresultaten voor 2023 vormen.