Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Vooruitzichten 2024

Financiële vooruitzichten

Voor het volledige jaar 2024 verwachten we een verdere vermindering van onze cash burn en verwachten we een cash burn tussen €280 miljoen en €320 miljoen (vergeleken met €414,8 miljoen voor het volledige jaar 2023), zonder rekening te houden met toekomstige potentiële business development activiteiten.

R&D Vooruitzichten

  • We streven om verder vooruitgang te boeken met drie fase 1/2 CAR-T-studies in hemato-oncologie: GLPG5101 in rrNHL; GLPG5201 in rrCLL, met of zonder RT; en GLPG5301 in rrMM.
  • We verwachten in de VS IND-aanvragen in te dienen om te beginnen met de klinische ontwikkeling van onze CAR-T programma’s in hemato-oncologie.
  • We zijn van plan om ons CAR-T netwerk en onze activiteiten in de VS en Europa, en mogelijk ook in andere belangrijke regio’s, verder uit te breiden.

Bedrijfsontwikkeling

We zullen doorgaan met het evalueren van meerdere productkandidaten en business development opportuniteiten om onze interne capaciteiten verder te benutten en onze pijplijn van potentiële best-in-class geneesmiddelen in onderzoeksstadium in onze therapeutische kerngebieden in immunologie en oncologie te versnellen en uit te breiden.

CAR-T
Chimere antigeen receptor T-cellen (ook bekend als CAR T-cellen) zijn T-cellen die genetisch gemanipuleerd zijn om een kunstmatige T-celreceptor te produceren voor gebruik bij immuuntherapie
Fase 1
De vroegste klinische proeven in de ontwikkeling van een nieuw medicijn, meestal met een kleine groep gezonde vrijwilligers. Doel van deze studies is het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van een medicijn
GLPG5101
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR T productkandidaat, momenteel in fase 1/2-studie in rrNHL
GLPG5201
Een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T productkandidaat, momenteel in fase 1/2- studie in rrCLL/SLL met of zonder RT
GLPG5301
Een BCMA CAR T-productkandidaat
IND-aanvraag (Investigational New Drug)
Op grond van de Amerikaanse wet dient in de VS elk farmaceutisch bedrijf toestemming te verkrijgen voor het transport van een experimenteel medicijn over deelstaatsgrenzen heen, zolang dit medicijn niet is toegelaten tot de markt. Een uitzondering hierop wordt verkregen via een IND, op basis waarvan er klinische studies in de Verenigde Staten mogen worden uitgevoerd
Immunologie
De studie van het immuunsysteem is een zeer belangrijke tak van de medische en biologische wetenschappen. Het immuunsysteem beschermt de mens tegen infecties door middel van verschillende verdedigingslinies. Als het immuunsysteem niet naar behoren functioneert, kan dit leiden tot ziekte, zoals auto-immuniteit, allergie en kanker
Oncologie
Gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling, preventie en vroege opsporing van kanker
Richter transformatie
Richter transformatie (RT) is een ongewone klinisch-pathologische aandoening die wordt waargenomen bij patiënten met CLL. Zij wordt gekenmerkt door de plotselinge transformatie van de CLL in een aanzienlijk agressievere vorm van grootcellig lymfoom, en komt voor bij ongeveer 2-10% van alle CLL-patiënten