Bekijk hier de voorgaande verslagen:

14. Immateriële vaste activa andere dan goodwill

(in duizenden €)

Software &
databases

Licenties,
technologie
en r&d
in uitvoering

Exclusieve
rechten

Contract­kosten

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2022

24.554

39.929

-

15.384

79.868

Effect van overname van bedrijven

2.610

32.240

89.720

 

124.570

Toevoegingen

1.126

8.423

 

 

9.549

Verkopen en buitengebruikstellingen

(913)

(36.298)

 

 

(37.211)

Omrekeningsverschillen

 

(36)

 

 

(36)

Op 31 december 2022

27.377

44.258

89.720

15.384

176.740

Toevoegingen

567

 

 

 

567

Verkopen en buitengebruikstellingen

(930)

(948)

 

 

(1.878)

Omrekeningsverschillen

 

(139)

 

 

(139)

Op 31 december 2023

27.014

43.171

89.720

15.384

175.290

 

 

 

 

 

 

Afschrijving en bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2022

11.977

4.199

-

3.588

19.765

Afschrijvingskosten voor het jaar

4.146

333

6.154

1.538

12.171

Bijzondere waardeverminderingen

 

35.666

 

 

35.666

Verkopen en buitengebruikstellingen

(913)

(36.298)

 

 

(37.211)

Omrekeningsverschillen

 

(4)

 

 

(4)

Op 31 december 2022

15.210

3.896

6.154

5.126

30.387

Afschrijvingskosten voor het jaar

4.291

1.426

11.637

1.538

18.892

Verkopen en buitengebruikstellingen

(927)

(948)

 

 

(1.875)

Omrekeningsverschillen

 

(20)

 

 

(20)

Op 31 december 2023

18.574

4.354

17.791

6.664

47.384

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2022

12.167

40.362

83.566

10.258

146.354

Op 31 december 2023

8.440

38.817

71.929

8.720

127.906

Effect van overname van bedrijven in 2022 verwijst naar de aankoop van CellPoint en AboundBio. We verwijzen naar toelichting 27 “Bedrijfscombinaties aangegaan in vorige periode”.

De exclusieve rechten verwijzen naar ons exclusiviteitscontract met Lonza, en worden afgeschreven tot begin maart 2030, in overeenstemming met het contract.

In 2022 erkenden we een bijzondere waardevermindering van €26,7 miljoen op voorheen geactiveerde upfront vergoedingen gerelateerd aan onze samenwerking met Molecure inzake de dual chitinase inhibitor OATD-01 (GLPG4716) in fibrose, en bijzondere waardeverminderingen van €8,9 miljoen op immateriële vaste activa gerelateerd aan andere stopgezette projecten.

Op 31 december 2023 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.