Bekijk hier de voorgaande verslagen:

1. Algemene informatie

Galapagos NV is een naamloze vennootschap onder Belgisch recht. De zetel van Galapagos NV is Generaal de Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, België. Waar in de toelichtingen van de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar “wij”, “ons”, “onze”, “de groep” of “Galapagos” worden Galapagos NV samen met haar dochterondernemingen bedoeld. We verwijzen naar toelichting 33 voor een lijst van geconsolideerde vennootschappen.

Wij zijn een wereldwijd biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van geneesmiddelen gericht op oncologie en immunologie.

De componenten van het resultaat die in de jaarrekening zijn opgenomen betreffen de bedrijven opgenomen in toelichting 33 Geconsolideerde vennootschappen per 31 december 2023.

Onze activiteiten hadden 1.123 medewerkers per 31 december 2023 (in vergelijking met 1.338 medewerkers per 31 december 2022) voornamelijk werkzaam in onze operationele vestigingen te Mechelen (de Belgische hoofdzetel), Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Met ingang van 1 juli 2023 droegen we onze geneesmiddelenontdekkings- en onderzoeksactiviteiten in Romainville, Frankrijk, en 121 werknemers die zich uitsluitend bezighouden met deze activiteiten, over aan NovAliX, die alle lopende ontdekkings- en onderzoeksactiviteiten in Romainville op zich neemt.

Op 31 januari 2024 hebben we bekendgemaakt dat we met succes de Jyseleca® activiteit overgedragen hebben aan Alfasigma, inclusief de Europese en Britse handelsvergunning, de commerciële, medische en ontwikkelingsactiviteiten voor Jyseleca® , en ongeveer 400 functies in 14 Europese landen. We beoordeelden dat de overdracht van onze Jyseleca® activiteiten voldeed aan de criteria om geclassificeerd te worden als "bestemd voor verkoop" en "beëindigde activiteiten" in onze jaarrekening van 31 december 2023. We hebben ook alle items in de resultatenrekening volledig gerelateerd aan de over te dragen Jyseleca® activiteit op een aparte lijn “Nettowinst/nettoverlies (-) uit beëindigde activiteiten, na belasting” in onze geconsolideerde resultatenrekening voorgesteld. De geconsolideerde resultatenrekeningen voor alle vergelijkende periodes voorgesteld in deze geconsolideerde jaarrekeningen werden aangepast om de beëindigde activiteiten op een aparte lijn voor te stellen.

Onze voortgezette activiteiten hadden 646 medewerkers per 31 december 2023 (in vergelijking met 724 medewerkers per 31 december 2022) voornamelijk werkzaam in onze operationele vestigingen te Mechelen (de Belgische hoofdzetel), Nederland, Frankrijk, Zwitserland, en de Verenigde Staten.

We verwijzen naar toelichting 33 voor een lijst van vennootschappen opgenomen als onderdeel van de beëindigde activiteiten en naar toelichting 5 voor meer details over de beëindigde activiteiten.

Immunologie
De studie van het immuunsysteem is een zeer belangrijke tak van de medische en biologische wetenschappen. Het immuunsysteem beschermt de mens tegen infecties door middel van verschillende verdedigingslinies. Als het immuunsysteem niet naar behoren functioneert, kan dit leiden tot ziekte, zoals auto-immuniteit, allergie en kanker
Jyseleca®
Jyseleca® is de merknaam voor filgotinib
Oncologie
Gebied van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling, preventie en vroege opsporing van kanker