Bekijk hier de voorgaande verslagen:

21. Geldmiddelen en kasequivalenten

 

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Geld bij banken

71.803

458.117

Termijndeposito's

95.000

50.000

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

166.803

508.117

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen als activa bestemd voor verkoop

7

-

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

166.810

508.117

Geldmiddelen en kasequivalenten kunnen bestaan uit geld bij banken, bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 2023 bevatten een termijndeposito van €50,0 miljoen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan drie maanden maar onmiddellijk omzetbaar in contanten zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding, en een termijndeposito van €45,0 miljoen met een oorspronkelijke looptijd van minder dan drie maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum drie maanden na kennisgeving en zonder noemenswaardige verbrekingsvergoeding. Cash bij banken bestaan voornamelijk uit opzegbare rekeningen en zichtrekeningen. Ons kredietrisico wordt beperkt door de keuze van financiële instellingen met een hoge rating voor onze deposito’s.

Per 31 december 2023 bevatten onze geldmiddelen en kasequivalenten $34,5 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR. We verwijzen naar toelichting 10 voor meer details over de in geconsolideerd resultaat opgenomen wisselkoersresultaten.