Bekijk hier de voorgaande verslagen:

16. Overige langlopende activa

Overige langlopende activa bestonden uit volgende rubrieken:

 

31 december

(in duizenden €)

2023

2022

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

5.533

4.569

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

13.575

-

Langlopend deel van vooruitbetaling aan NovAlix

4.656

-

Langlopend deel van voorschot gerelateerd aan de NovAliX transactie

5.563

-

Overige langlopende activa

318

1.209

Totaal overige langlopende activa

29.645

5.778

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat op 31 december 2023 bestond uit een eigenvermogensinstrument van een niet-beursgenoteerde bedrijf. We hebben geen beperkingen op de verkoop van dit eigenvermogensinstrument en het actief werd niet in pand gegeven voor een verplichting van ons. De reële waarde van dit eigenvermogensinstrument werd bepaald gebaseerd op oorspronkelijke transactieprijs (valt in de categorie 3 reële waardeberekening).

We verwijzen naar toelichting 28 "Details van de NovAlix transactie" voor meer informatie over de voorafbetaling en het voorschot.