Aandeelhouders

Aandeelhouders

Belangrijke aandeelhouders van Galapagos NV

Op basis van verklaringen van belangrijke deelnemingen die Galapagos NV heeft ontvangen overeenkomstig het Belgisch recht en de verklaringen die werden ingediend bij de US Securities and Exchange Commission in de vorm van zogenaamde Schedules 13G overeenkomstig het Amerikaans recht, zijn de aandeelhouders die op 31 december 2016 5% of meer van de aandelen van Galapagos NV bezitten de volgende: Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company (6.760.701 aandelen of 14,62%), FMR LLC (4.606.507 aandelen of 9,96%) en Van Herk Investments B.V. (3.943.150 aandelen of 8,52%).

Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2016

Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2016 (pie chart)Belangrijke aandeelhouders op 31 december 2016 (pie chart)

Op het einde van 2016 had de CEO 628.289 aandelen van Galapagos NV en 706.874 warrants in bezit. De andere leden van het directiecomité hadden samen 35.352 aandelen en 970.000 warrants in hun bezit. De andere leden van de raad van bestuur hadden samen 49.844 aandelen en 165.240 warrants in hun bezit. Elke warrant geeft recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Overeenkomsten tussen Galapagos NV aandeelhouders

Op datum van dit verslag heeft Galapagos NV geen kennis van het bestaan van overeenkomsten tussen haar aandeelhouders.

Overeenkomsten met belangrijke Galapagos NV aandeelhouders

Op 16 december 2015 hebben we een exclusieve licentie- en samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in meerdere ziektegebieden met Gilead Biopharmaceutics Ireland Unlimited Company. Onder de bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst is Gilead in hoofdzaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voor het aanvragen van goedkeuring door de regelgevende autoriteiten van het product onder licentie. We hebben ons ertoe verbonden om op Gileads verzoek zakelijk redelijke inspanningen te leveren om Gilead bij te staan bij bepaalde ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast zijn we overeengekomen om de ontwikkelingskosten voor het product onder licentie op 20-80 basis te delen, waarbij wij dus 20% van de ontwikkelingskosten zullen dragen.

In het kader van de closing van de transactie op 19 januari 2016, heeft Gilead ons een licentievergoeding van $300 miljoen (€275,6 miljoen) betaald en $425 miljoen (€392 miljoen) geïnvesteerd in Galapagos NV door in te schrijven op nieuwe aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, inclusief uitgiftpremie. Als gevolg hiervan werd Gilead eigenaar van 6.760.701 aandelen van Galapagos NV, wat 14,75 procent vertegenwoordigde van het toenmalig aantal uitstaande aandelen van Galapagos NV. In het kader van deze transactie zijn de partijen bepaalde onoverdraagbaarheidsbedingen en standstill-verplichtingen overeengekomen.