In een oogopslag

In een oogopslag

Kerngetallen (IFRS)

 

 

 

 

Galapagos groep (in duizenden €, tenzij anders vermeld)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

1

Alle service activiteiten (verkocht aan Charles River op 1 april 2014) voor het jaar 2014 worden getoond op de lijn “Netto winst uit beëindigde activiteiten”. Alle andere lijnen betreffen bedragen met betrekking tot voortgezette activiteiten, behalve lijn “Netto winst / verlies (–)” die zowel voortgezette als beëindigde activiteiten bevat.

Resultaten1

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

151.612

60.579

90.021

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(139.573)

(129.714)

(111.110)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(23.530)

(20.308)

(14.867)

Herstructurerings- en integratiekosten

(669)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(53.530)

(47.034)

(38.447)

Investeringsuitgaven

4.790

6.665

2.804

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(4.182)

(3.402)

(3.765)

Bedrijfsverlies

(11.491)

(89.444)

(36.624)

Netto financieel resultaat

65.737

(30.184)

1.424

Belastingen

(235)

1.218

(2.103)

Netto winst / verlies (–) uit voortgezette activiteiten

54.012

(118.410)

(37.303)

Netto winst uit beëindigde activiteiten

70.514

Netto winst / verlies (–)

54.012

(118.410)

33.211

Balans

 

 

 

Totaal activa

1.083.338

442.514

270.467

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

980.909

348.216

198.440

Totaal schulden

324.637

77.515

64.332

Eigen vermogen

758.701

364.999

206.135

Galapagos aandeel

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

46.256.078

39.076.342

30.299.129

Gewone winst/ verlies (–) per aandeel (in €)

1,18

(3,32)

1,10

Verwaterde winst/ verlies (–) per aandeel (in €)

1,14

(3,32)

1,10

Aandelenkoers op 31 december (in €)

60,94

56,76

15,49

Personeelsgegevens

 

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december

508

435

417

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal R&D medewerkers1

Aantal medewerkers (bar chart)Aantal medewerkers (bar chart)

1 Totaal Galapagos R&D (Mechelen, Leiden, Romainville), inclusief externe consultants. Totale aantal medewerkers Galapagos groep (Galapagos R&D en Fidelta) inclusief externe consultants is 508.