Concurrentiepositie van Galapagos

Risico’s verbonden aan onze concurrentiepositie

We ondervinden belangrijke concurrentie voor onze activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen, en als we niet effectief concurreren, zullen onze commerciële kansen worden verminderd of zelfs verdwijnen.

De biotechnologische en farmaceutische sectoren zijn uiterst competitief en onderhevig aan snelle en significante technologische veranderingen. Onze concurrenten kunnen geneesmiddelen ontwikkelen die onze producten verouderen of niet-competitief maken door de ontwikkeling van effectievere medicijnen of door het ontwikkelen van hun producten met een efficiënter ontwikkelingsproces. Daarnaast zou ons vermogen om concurrerende producten te ontwikkelen worden beperkt als onze concurrenten erin slagen om sneller dan ons wettelijke goedkeuringen te verkrijgen voor kandidaatgeneesmiddelen of om andere patentbeschermingen of intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen die de ontwikkeling van medicijnen bij ons kunnen belemmeren.