4. Segmentinformatie

4. Segmentinformatie

In 2015 werd de IFRS 8 drempel van 10% van de opbrengsten, extern en intersegment, van alle segmenten overschreden door de externe en interne opbrengsten gerapporteerd door onze ‘fee-for-service’ activiteit in Kroatië. Als gevolg daarvan waren er twee segmenten in 2015 en 2016, R&D en fee-for-service activiteiten.

Segmentinformatie voor het jaar 2016

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten van €10.841 duizend bestaan uit (a) €11.034 duizend kosten voor warrantplannen, (b) €193 duizend minder kosten door de IAS19R reclassificatie van actuariële verliezen op de lange termijn verplichtingen inzake de toegezegde-pensioenregeling, van de resultatenrekening naar de rekening overige reserves. De hierboven opgelijste items worden in onze managementrapportering aan het management niet als segmentresultaten voorgesteld, en worden daarom in onze segmentrapportering opgenomen in de lijn ‘niet toewijsbare kosten’.

(2)

Kas en belastingen worden behandeld op groepsniveau en worden daarom voorgesteld als niet toewijsbare (kosten)/opbrengsten.

Externe omzet

121.616

7.903

 

129.519

Interne omzet

4.379

(4.379)

 

Overige opbrengsten

21.922

171

 

22.093

Bedrijfsopbrengsten

143.538

12.453

(4.379)

151.612

 

 

 

 

 

Segment resultaat

1.138

(1.787)

 

(649)

Niet toewijsbare kosten (1)

 

 

 

(10.841)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(11.491)

Financiële (kosten)/opbrengsten (2)

 

 

 

65.737

Resultaat voor belastingen

 

 

 

54.246

Belastingen (2)

 

 

 

(235)

Netto winst

 

 

 

54.012

Segmentinformatie voor het jaar 2015

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten van €4.731 duizend bestaan uit (a) €5.036 duizend kosten voor warrantplannen, (b) €507 duizend minder kosten van afschrijvingen ontstaan door een IFRS aanpassing van de afschrijvingen gerapporteerd door Fidelta (Kroatië), wat een weerspiegeling is van de verwachte economische levensduur bij verwerking van de aankoop van de Zagreb ontwikkelingsactiviteiten van GSK in 2010, (c) €202 duizend kosten door de IAS19R reclassificatie van actuariële winsten op de lange termijn verplichtingen inzake de toegezegdepensioenregeling, van de resultatenrekening naar de rekening overige reserves. De hierboven opgelijste items worden in onze managementrapportering aan het management niet als segmentresultaten voorgesteld, en worden daarom in onze segmentrapportering opgenomen in de lijn ‘niet toewijsbare kosten’.

(2)

Kas en belastingen worden behandeld op groepsniveau en worden daarom voorgesteld als niet toewijsbare (kosten)/opbrengsten.

Externe omzet

34.129

5.434

 

39.563

Interne omzet

5.459

(5.459)

Overige opbrengsten

20.778

238

 

21.017

Bedrijfsopbrengsten

54.907

11.131

(5.459)

60.580

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(82.024)

(2.690)

 

(84.713)

Niet toewijsbare kosten (1)

 

 

 

(4.731)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(89.444)

Financiële (kosten)/opbrengsten (2)

 

 

 

(30.184)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(119.627)

Belastingen (2)

 

 

 

1.218

Netto verlies

 

 

 

(118.410)

Segmentactiva en -verplichtingen worden niet op regelmatige basis aan het management voorgelegd en worden daarom ook niet toegelicht in onze segmentinformatie.

Geografische informatie

In 2016 waren onze activiteiten gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland.

In 2016 vertegenwoordigden onze 10 belangrijkste klanten 98% van de omzet. Het klantenbestand in 2016 en 2015 bestond uit 8 van de top 20 farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Verenigde Staten

88.628

17.077

Europa

40.884

22.446

Azië Stille Oceaan

6

40

Totale omzet

129.519

39.563

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december

 

2016

2015

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

Gilead

87.813

68%

 

 

Verenigde Staten

87.813

68%

 

 

AbbVie

32.596

25%

29.870

75%

Europa

32.596

25%

13.640

34%

Verenigde Staten

 

0%

16.229

41%

Totale omzet

120.409

93%

29.870

75%

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van onze onderneming:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Galapagos NV (België)

121.703

34.082

Galapagos SASU (Frankrijk)

84

25

Fidelta d.o.o. (Kroatië)

7.732

5.440

Xenometrix, Inc. (Verenigde Staten)

 

16

Totale omzet

129.519

39.563

In 2016 bezaten wij €76 miljoen vaste activa (€68 miljoen in 2015) als volgt verdeeld:

  • België: €37 miljoen (€30 miljoen in 2015)
  • Frankrijk: €31 miljoen (€29 miljoen in 2015)
  • Kroatië: €4 miljoen (€5 miljoen in 2015)
  • Nederland: €4 miljoen (€4 miljoen in 2015)

De toename van de vaste activa werd voornamelijk verklaard door de stijging van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (zie toelichting 15).