22. Uitgestelde belastingen

22. Uitgestelde belastingen

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen

 

 

Vorderingen

1.957

1.726

Verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

128.377

145.513

 

 

 

Uitgestelde belastingen in de resultatenrekening

231

1.433

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

421

1.433

Uitgestelde belastingen m.b.t. het gebruik van voorheen opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(190)

 

De notionele intrestaftrek ten belope van €2,6 miljoen (2015: €2,6 miljoen) en de investeringsaftrek ten belope van €1 miljoen (2015: €1 miljoen) kunnen aanleiding geven tot uitgestelde belastingvorderingen. De gecumuleerde notionele intrestaftrek die werd opgebouwd in het verleden is maximum 7 jaar overdraagbaar. De notionele intrestaftrek van 2012 en volgende jaren kan niet meer overgedragen worden ten gevolge van een wijziging in de Belgische belastingwetgeving. De investeringsaftrek is niet beperkt in de tijd.

Geconsolideerde niet-opgenomen fiscaal overdraagbare verliezen bedragen op 31 december 2016 €385 miljoen (2015: €434 miljoen); €17 miljoen heeft betrekking op niet erkende fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2018 en 2030.

De statutaire fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige statutaire fiscale winsten en bedragen €311,1 miljoen per 31 december 2016. Deze statutaire fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige statutaire winsten, met uitzondering van een bedrag van €18 miljoen in Zwitserland, Kroatië, de Verenigde Staten en Nederland, met vervaldata tussen 2018 en 2030. Op 31 december 2016 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €230,9 miljoen.

Wij hebben een geschiedenis van verliezen. Los van de impact van mogelijke upfront betalingen of succesbetalingen voortkomend uit samenwerkingen, voorzien wij fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien wij blijven investeren in klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg werd er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2016, met uitzondering van twee dochterondernemingen die op een cost plus basis werken waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden erkend voor €2,0 miljoen (2015 : €1,7 miljoen).