12. Immateriële vaste activa

12. Immateriële vaste activa

(in duizenden €)

Klantenrelaties

Technologie in uitvoering

Software & databases

Merken, licenties, octrooien & know-how

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2015

5.561

8.088

1.512

15.161

Toevoegingen

 

 

565

 

565

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(1.512)

 

(1.512)

Omrekeningsverschillen

 

 

177

 

177

Op 31 december 2015

5.561

7.318

1.512

14.392

Toevoegingen

 

 

317

15

332

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(508)

(4)

(512)

Omrekeningsverschillen

 

 

58

0

58

Op 31 december 2016

5.561

7.185

1.523

14.269

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2015

5.561

6.087

1.497

13.147

Kosten voor het jaar

 

 

1.026

4

1.030

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(1.512)

 

(1.512)

Omrekeningsverschillen

 

 

177

 

177

Op 31 december 2015

5.561

5.777

1.501

12.841

Kosten voor het jaar

 

 

856

4

860

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

 

(509)

(5)

(514)

Omrekeningsverschillen

 

 

57

 

57

Op 31 december 2016

5.561

6.182

1.501

13.246

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2015

 

1.540

11

1.550

Op 31 december 2016

 

1.003

22

1.023

De immateriële vaste activa daalden met €0,5 miljoen van €1,5 miljoen op 31 december 2015 tot €1,0 miljoen op 31 december 2016. De afschrijvingskosten van €0,9 miljoen werden deels gecompenseerd door investeringen van €0,3 miljoen.