18. Geldmiddelen en kasequivalenten

18. Geldmiddelen en kasequivalenten

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Geld bij banken

357.630

240.292

Termijndeposito’s

515.632

100.000

Money market fondsen

99.977

-

Contanten in kas

2

22

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

973.241

340.314

Wij rapporteerden een kaspositie van €973,2 miljoen per 31 december 2016 ten opzichte van €340,3 miljoen per 31 december 2015. In 2016 werd een netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten gegenereerd van €239,4 miljoen. Deze netto inkomende bedrijfskasstroom is in hoofdzaak toe te schrijven aan de licentievergoeding van Gilead van $300 miljoen (€275,6 miljoen) in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst inzake filgotinib. Anderzijds droeg ook de significante stijging van onze succesbetalingen in 2016 (ten opzichte van 2015) bij tot de netto inkomende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2016. Er werd €7,3 miljoen gebruikt bij investeringsactiviteiten in 2016, waaronder de aankoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop (zie toelichting 14). In 2016 bedroeg de netto kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten €396,0 miljoen, deze bestond voornamelijk uit een verhoging van kapitaal en uitgiftepremies van €391,9 miljoen netto na uitgiftekosten, door de intekening van Gilead op de Galapagos aandelen op 19 januari 2016. Tevens werd in 2016 €4,3 miljoen opgehaald door de uitoefening van warrants.

Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit geld bij banken, korte termijn bankdeposito’s en money market fondsen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten, en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. Onze cash management strategie bewaakt en optimaliseert onze liquiditeitspositie. Onze cash management strategie laat toe korte termijn deposito’s te gebruiken met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden, tesamen met het monitoren van alle liquiditeitsaspecten. Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten €515,6 miljoen aan termijndeposito’s waarvan €458,7 miljoen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden. Alle geldmiddelen en kasequivalenten zijn opvraagbaar maximum 1 maand na kennisgeving.

Cash bij banken bestaan voornamelijk uit spaar- en zichtrekeningen. Ter beperking van het kredietrisico worden alleen banken en kredietinstellingen met een hoge rating geaccepteerd. Totale cash belegd in zeer liquide money market fondsen bedroeg €100,0 miljoen; deze belegging beantwoordt zowel aan de korte termijn cash vereiste als aan de beperking van het risico van de tegenpartij.