9. Overige financiële opbrengsten / kosten

9. Overige financiële opbrengsten / kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de overige financiële opbrengsten en kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 en 2015:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Overige financiële opbrengsten:

 

 

Intresten op deposito’s

1.614

1.246

Disconto effect langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

99

99

Wisselkoerswinsten

8.150

636

Overige financiële opbrengsten

87

7

Totaal overige financiële opbrengsten

9.950

1.987

 

 

 

Overige financiële kosten:

 

 

Intrestkosten

(47)

(46)

Wisselkoersverliezen

(1.453)

(1.310)

Overige financiële kosten

(191)

(182)

Totaal overige financiële kosten

(1.692)

(1.539)

 

 

 

Totaal overige netto financiële opbrengsten

8.257

448

Overige financiële opbrengsten stegen sterk met €8,0 miljoen of 401%, van €2,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €10,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Deze toename was voornamelijk te wijten aan een wisselkoerswinst van €4,8 miljoen op deposito’s aangehouden in U.S. dollar en aan een wisselkoerswinst van €2,0 miljoen gerealiseerd op de succesbetalingen van AbbVie en Gilead in U.S. dollar.

Overige financiële kosten stegen met €0,2 miljoen, of 10% van €1,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 tot €1,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Netto wisselkoerswinsten bedroegen €6,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2016, in vergelijking met een netto wisselkoersverlies van €0,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2015. De intrestkosten waren gerelateerd aan betaalde intresten op financiële lease.