Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden €)

Aandelen-
kapitaal

Uitgifte-
premies

Omrekenings-
verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2015

157.274

114.182

(1.157)

(220)

(63.944)

206.135

Netto verlies

 

 

 

 

(118.410)

(118.410)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

690

202

 

892

Totaalresultaat

 

 

690

202

(118.410)

(117.517)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

5.036

5.036

Uitgifte van nieuwe aandelen

40.751

237.952

 

 

 

278.703

Kosten van kapitaalverhogingen

(19.360)

 

 

 

 

(19.360)

Uitoefening warrants

6.734

5.269

 

 

 

12.002

Op 31 december 2015

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

Netto winst

 

 

 

 

54.012

54.012

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(623)

(982)

 

(1.605)

Totaalresultaat

 

 

(623)

(982)

54.012

52.406

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

11.034

11.034

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.575

289.696

 

 

 

326.271

Kosten van kapitaalverhogingen

(269)

 

 

 

 

(269)

Uitoefening warrants

2.223

2.037

 

 

 

4.261

Op 31 december 2016

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701