7. Personeelskosten

7. Personeelskosten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden op 31 december 2016 en 2015:

 

2016

2015

Aantal personeelsleden op 31 december

508

435

Totaal

508

435

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende de jaren 2016 en 2015 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2016

2015

Key management

4

4

Laboratorium personeel

385

355

Administratief personeel

79

66

Totaal

468

425

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Salarissen

(34.857)

(33.676)

Sociale lasten

(7.328)

(7.328)

Pensioen kosten

(1.728)

(1.456)

Overige personeelskosten

(9.617)

(4.574)

Totaal personeelskosten

(53.530)

(47.034)

De overige personeelskosten hadden voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warrants van €6,6 miljoen (2015: €2,9 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warrants, zie toelichting 30.