Bruto remuneratie van CEO

Bruto remuneratie van Galapagos’ CEO voor boekjaar 2016

  1. Basissalaris (vast): €472.267 (waarvan €18.859,44 in de vorm van pensioenbijdragen).

  2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2016) die werden behaald, werd een bonus gelijk aan 100% van het basissalaris voor 2016 toegekend voor het jaar 2016, waarvan 50% in het begin van januari 2017 werd betaald en de overige 50% uitgesteld werd voor een periode van 3 jaar. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2013 was toegekend, werd op het einde van 2016 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2017 van €652.974,18 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 4,01 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2013-2016, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan).

  3. Pensioen: €62.843 (waarvan €18.859,44 deel uitmaakt van het vast basissalaris).

  4. Overige componenten van de remuneratie: bedrijfswagen, fiscale adviesverlening en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen, voor in totaal €39.384,25.

In zijn vergadering van 7 december 2016 (in toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen en in afwezigheid van de CEO) heeft de raad van bestuur, op voorstel van het benoemings-en remuneratiecomité, beslist om het salaris van de CEO te verhogen met 2,5% vanaf 2017. De principes die werden toegepast voor deze verhoging waren in lijn met het hierboven beschreven Remuneratiebeleid.