Resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2016

2015

Toelichting

Omzet

129.519

39.563

5

Overige opbrengsten

22.093

21.017

5

Totale bedrijfsopbrengsten

151.612

60.579

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(139.573)

(129.714)

6

Algemene en administratieve kosten

(21.744)

(19.127)

6

Verkoop en marketing kosten

(1.785)

(1.182)

6

Totale bedrijfskosten

(163.103)

(150.023)

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(11.491)

(89.444)

 

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

57.479

(30.632)

8

Overige financiële opbrengsten

9.950

1.987

9

Overige financiële kosten

(1.692)

(1.539)

9

 

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

54.246

(119.627)

 

 

 

 

 

Belastingen

(235)

1.218

10

 

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

54.012

(118.410)

11

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

54.012

(118.410)

 

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

1,18

(3,32)

11

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

1,14

(3,32)

11

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Gewoon (in duizenden aandelen)

45.696

35.700

11

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen)

47.308

35.700

 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2016

2015

Toelichting

Netto winst / verlies (–)

54.012

(118.410)

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(583)

202

29

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(399)

 

14

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(623)

690

21

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(1.605)

892

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

52.406

(117.517)