27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen

Wij hebben een huurovereenkomst aangegaan voor kantoren en laboratoria die in aanmerking komen als operationele leasing. Wij hebben ook bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met ‘CRO’ onderaannemers.

Op 31 december 2016 bezaten wij de volgende minimale huur- en aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan 1 jaar

1–3 jaar

3–5 jaar

Meer dan 5 jaar

Operationele lease verplichtingen

27.263

4.114

6.494

5.504

11.151

Aankoopverplichtingen

27.579

27.084

495

Totaal contractuele verplichtingen

54.842

31.198

6.989

5.504

11.151