24. Totaal handels- en overige schulden

24. Totaal handels- en overige schulden

 

31 december

(in duizenden €)

2016

2015

Handels- en overige schulden

31.209

29.113

Overige kortlopende schulden

60

369

Overige lange termijn schulden

2.469

2.291

Toe te rekenen kosten

619

490

Over te dragen opbrengsten

285.612

39.806

Totaal handels- en overige schulden

319.969

72.068

 

 

 

Opgenomen in korte termijn schulden

102.715

69.777

Opgenomen in lange termijn schulden

217.254

2.291

Totaal handels- en overige schulden

319.969

72.068

De totale handels- en overige schulden bedroegen €320,0 miljoen per 31 december 2016, en stegen met €247,9 miljoen in vergelijking met de €72,1 miljoen gerapporteerd per 31 december 2015.

De handels- en overige schulden bedroegen €31,2 miljoen per 31 december 2016 en stegen lichtjes ten opzichte van de €29,1 miljoen per 31 december 2015. Deze toename is voornamelijk te wijten aan gestegen handelsschulden.

De over te dragen opbrengsten (korte en lange termijn) bedroegen €285,6 miljoen op 31 december 2016, en stegen met €245,8 miljoen ten opzichte van €39,8 miljoen per 31 december 2015. Enerzijds hadden we per 31 december 2015 een over te dragen opbrengst van €39 miljoen door het erkennen van een over te dragen opbrengst bij ondertekening van het akkoord met Gilead inzake de kapitaalverhoging (zie toelichting 8). Anderzijds ontvingen we in januari 2016 een upfront betaling van Gilead van $300 miljoen (of €276 miljoen). De globale samenwerking met Gilead voorziet in onze continue betrokkenheid daar we bepaalde R&D activiteiten in de ontwikkelingsfase van het filgotinib programma zullen uitvoeren. Daarom meent het management dat beide elementen van deze over te dragen opbrengsten erkend moeten worden op basis van de kosten opgelopen voor dit project, volgens de percentage of completion methode. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 werd €29,2 miljoen aan over te dragen opbrengsten in omzet erkend, waarvan €3,6 miljoen gerelateerd was aan de over te dragen opbrengst van de share subscription agreement en €25,6 miljoen gerelateerd was aan de upfront betaling.

Het bedrag over te dragen opbrengsten uitstaand op 31 december 2016 bestond uit €285,3 miljoen uitgestelde opbrengsten gerelateerd aan het filgotinib programma (€214,8 miljoen in de rubriek lange termijn over te dragen opbrengsten) - waarvan €35,4 miljoen uitgestelde opbrengst met betrekking tot de Gilead share subscription agreement en de resterende €249,9 miljoen met betrekking de upfront betaling van $300 miljoen - en €0,3 miljoen over te dragen subsidie-opbrengsten.